November 30, 2020 5 minutes, 59 seconds read

Ubanking ApS - www.ubanking.dk By CEO Thomas Peter Clausen, 28-11-2020 What and who is it? Danish entity, Ubanking ApS, provides professionally made investment platforms for primarily private investors. This concept or business is generally labeled “Digital Investment Banking” (DIB) or Digital Asset Management” (DAM). The philosophy and objective is to…

November 23, 2020 1 minute, 20 seconds read

Underdiversifikation i danske privatinvestorers aktieporteføljer, er som i udlandet stadig et massivt problem (Rangvid, 2019).[1] I hvert fald i lyset af vores sædvanlige mikroøkonomiske aksiomer om investorer, som Mean-Varians (M-V) nyttemaksimerende. Et problem, der kan aggregeres til ikke blot alle privatinvestorer, men principielt også til samfundet fordi handel med risikojusteret…

October 26, 2020 8 minutes, 50 seconds read

1. Ubanking International legal description Legal danish entity Ubanking ApS (Ltd) welcomes investors on the Ubanking International software platform, www.ubanking.dk. This software is a succession of www.investmentexcel.com. Ubanking.dk is accessible for all global investors, but is particular designed for the Nordic countries, US, UK, EU and India. All regions where…

You're all caught up

Gates to Ubanking Portal

Please select you current location